Fundraiser til LGBT+ Danmark

LGBT+ Danmark er landsforening der varetager politiske interesser for LGBT+ personer i Danmark og internationalt. Det overordnede mål for foreningen er at skabe varige politiske og sociale forandringer til gavn for LGBT+ personer, herunder at modvirke minoritetsstress og øge trivslen blandt LGBT+ personer i Danmark og internationalt.  

LGBT+ Danmark står midt i en vækstperiode med igangsættelse af flere landsdækkende initiativer, der samlet set udvider mulighederne for støtte til, rådgivning af og netværksmuligheder for LGBT+ personer. Hovedfokus for foreningens nationale arbejde vil de kommende år være at opbygge, understøtte og styrke LGBT+ bevægelsen i Danmark; dels ved at udbrede tilbud om rådgivning til hele landet, dels ved at igangsætte og kapacitetsudvikle lokale aktiviteter gennem tæt samarbejde med lokale LGBT+ organisationer. Vi søger efter en kompetent fundraiser, som kan formulere og drive ansøgninger indenfor hele foreningens virke, med særligt fokus på understøttelse og videreførelse af allerede igangværende initiativer. Foreningen ønsker lige nu særligt at hente midler til følgende områder: Sundhedsfremmende og -forebyggende tiltag særligt med henblik på mental trivsel, selvmordsforebyggelse og med fokus på særligt udsatte grupper (bi/panseksuelle og trans/non-binære, samt LGBTQIA+ personer som helhed); opbyggelsen af et nordisk netværk for formidling/inspiration/samarbejde; styrkelse af allerede igangsat landsdækkende rådgivning for og af LGBTQIA+ personer, samt understøttelse af initiativer på foreningens internationale virke.  

Strategiske fundraising skal styrkes i LGBT+ Danmark. Det vil være funktionens formål, at understøtte og udvikle en samlet strategi på nye finansieringsveje, tæt koblet til LGBT+ Danmarks strategiske programfokus med fokus på vækst og i samarbejde med foreningen samlet set.   

Opgaver for stillingen: 

Kortlægning af finansieringsmuligheder og opbygning af solide relationer til relevante fonde, ministerier, kommuner mv. 

Lederskab på udarbejdelsen af gode, solide, og metodisk stærke ansøgninger i tråd med donorernes krav og kriterier i tæt samarbejde med projektledere 

Understøtte sekretariatets projektledere og når muligt LGBT+ Danmarks frivillige til at kunne levere solide projektansøgninger, med særligt fokus på LFA, budgetopbygning mv. 

Overblik over sekretariatets og foreningens (herunder LGBT+ Ungdoms) samlede ansøgningsplaner og koordinering af ansøgninger ift. potentielle donorer 

Kontinuerlig og systematisk afsøgning af fondsmarkedet, ministerielle puljer, kommuner mv., med særligt fokus på opdateret viden om relevante fondes visioner, fundatser, interesser, deadlines, økonomiske potentiale for at sikre strategisk tilgang til finansiering af LGBT Danmarks indsatsområder i Danmark og ude i verden 

Kontinuerlig donorpleje, relations opbygning og loyalitetsudvikling i forbindelse med eksisterende og kommende donorsamarbejder i tæt med sekretariatschef. 

Teknisk/faglig/personlig kunnen 

 • Strategisk forståelse og tværgående overblik og kan holde mange bolde i luften 
 • Solid fundraisingerfaring på tværs af de forskellige indsatsområder  
 • Du kan arbejde professionelt med din egen positionering, har gode diplomatiske evner og politisk tæft 
 • Du kan facilitere inddragende møder og processer, der giver plads til personlig og organisatorisk udvikling  
 • Stærke evner indenfor skriftlig og mundtlig formidling  
 • Erfaring med projektdesign og -udvikling 
 • Viden om og erfaring med projektledelse og -implementering 
 • Kendskab til forandringsteori, LFA og M&E metoder på det sociale område  
 • Normkritisk viden og indsigt 
 • God til at overholde deadlines og arbejde selvstændigt 
 • Kreativitet i projektudvikling/design 
 • Empati og indlevelsesevne 

Erfaring:  

 • Erfaring med etablering af partnerskaber på tværs af foreningssamarbejde 
 • Positive resultater med at sikre finansiering til at implementere projekter i en tværorganisatorisk sammenhæng 
 • Det er et krav for stillingen, at man har substantiel, dokumenteret erfaring med fundraising samt indgående kendskab til og viden om sociale, politiske, kulturelle og sociologiske forhold for LGBTQIA+ personer, nationalt såvel som internationalt.  

Arbejdssted er baseret i sekretariatet i det centrale København. Der er tale om en 15 timers stilling med tidsbegrænset ansættelse på 9 måneder, dog med mulighed for forlængelse, afhængig af finansiering. Lønrammen følger overenskomst mellem AC og staten. 

Vi vil løbende foretage samtaler og forventer ansættelsesdato til 15. april 2020. Vil du høre mere om stillingen, så ret henvendelse til sekretariatschef Susanne Branner Jespersen på susanne@lgbt.dk (ansøgningen sendes ligeledes hertil) eller ring på 27452773.  Sidste frist for indsendelse af ansøgning er 31. marts 2020.

LGBT+ Danmark opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.