Homoseksuel asylansøger søges / Homosexual asylum seeker wanted

Jeg skriver på et manuskript til en kortfilm der handler om en homoseksuel mandlig asylansøger i Danmark. Jeg søger derfor tidligere eller aktuelle asylansøgere der har oplevet diskrimination eller stigmatisering i sit hjemland, og derfor har måtte søge andre steder hen.
Jeg er interesseret i de eksisterende forhold for homoseksuelle asylansøgere i Danmark, forudsætningerne for at få opholdstilladelse og alle de lavpraktiske nødvendigheder denne situation medfører.
Så er du selv eller kender du en asylansøger der har måtte flytte til Danmark grundet sin seksuelle orientering, vil jeg meget gerne snakke med dig.
Al henvendelse kan bruges, og  modtages med kyshånd.
Alle henvendelser er udelukkende til research, case-personer vil altså på ingen måde profileres og projektet skal ikke vedrøre dig som privat person.
Du vil blive krediteret for dit arbejde, med mindre du ønsker at være anonym, så er du det!
Vil du gerne høre nærmere, måtte du have nogen spørgsmål el. lign. er du velkommen til at skrive til mig på JGSampson@gmail.com eller henvende dig på tlf.: 2066 6797
Venligst
Jonathan Gyasi Sampson
English version:

I am writing a manuscript for a short film about a homosexual man, seeking asylum in Denmark.

Therefore I am looking for persons who have been or are in the middle of seeking asylum, who have experienced discrimination or stigmatization in their country of origin, and therefore have been forced to emigrate.

I am interested in the existing conditions for homosexual asylum seekers in Denmark, the possibilities of getting asylum and all of the practical details and necessities that the situation causes.

So are you or do you know an asylum seeker who had to flee to Denmark, because of sexual orientation, I would very much like to talk to you.

All contact is usefull. Every inquiry is for the soul purpose of research. Case persons will not be profiled, and the project will not deal with you as a private person. You will be credited for your help, unless you want to be anonymous, then that will be the case !

Are you interested, do you have further questions or so, please feel free to contanct me on email JGSampson@gmail.com or contanct me on phone number +45 2066 6797.

Kind Regards

Jonathan Gyasi Sampson