Kurser

Empowerment-kurser for LGBT+ medarbejdere og – ledere

Kursets særlige tilgang har til formål at flytte individer og kursister til en positiv LGBT+ identitet, et stærkt selvværd og en respekt for sig selv, som LGBT +person, og i sidste ende opnå viden og kendskab til egne rettigheder.

Processen indebærer en personlig tilgang til at udforske hvad kønsidentitet og seksuel orientering er ved at se tilbage på sit liv, kigge indad og løfte blikket if. til verden omkring sig og dem, der kan støtte én i nærmiljøet.
Formålet er at kunne se frem for at kunne bevæge sig trygt og positivt på arbejdsmarkedet. Også når man møder udfordringer.
Workshoppen forudsætter, at deltagerne mere eller mindre vil dele deres personlige viden og erfaringer med andre på kurset,  for at hjælpe hinanden med de fælles udfordringer, som mange LGBT+ medarbejdere og ledere står over for i dagligdagen. Processen er designet til at se og erkende følelser, behov og ønsker, og hjælpe deltagerne med at træffe valg og planer for sig selv fremadrettet.

Karrierekurser for LGBT+ medarbejdere og – ledere

Kursets tilgang har til formål at give den enkelte Empowerment til at flytte sig i sit arbejdsliv hen imod nye udfordringer fx skifte team, arbejdsplads, chef, branche eller virkelig sætte turbo under sin karriere.
Det kræver et stærkt selvværd og en respekt for sig selv, som LGBT + medarbejder og –leder. I sidste ende kræver det også et nøgternt blik på egne muligheder og udfordringer.
Kurset tager også et kig på det i nogen grad uligestillede og kønsopdelte arbejdsmarked i Danmark, hvor forestillingen om traditionelle mande- og kvindejobs og roller stadig florerer.

Processen indebærer en personlig og faglig tilgang til egne kompetencer, erfaringer og muligheder og giver den enkelte værktøjer til hensigtsmæssigt, at kunne modstå eller sige fra overfor diskrimination og ”hyggehomofobi” og få et sprog, som kan modvirke og aktivt arbejde for ligestilling for alle.

Workshoppen forudsætter, at deltagerne mere eller mindre vil dele deres personlige viden og erfaringer om arbejdsmarkedet, danne netværk så vidt det er muligt, og hjælpe hinanden med at komme videre i karrieren. Processen er designet til at se og anderkende personlige resurser og ønsker, og hjælpe deltagerne med at træffe valg og planer for sig selv fremadrettet i sin karriere.

Det gode arbejdsliv

”Det gode Arbejdsliv” er en workshop med lige delt fagligt oplæg og deltagerøvelser. Workshoppen giver gode input til hvordan din arbejdsplads kan blive inkluderende hvad angår seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk og dermed skabe et arbejdsmiljø, der er lige for alle. En virksomhed som håndterer disse spørgsmål på en hensigtsmæssig måde letter de medarbejdere og ledere, der ønsker at være åbne om, hvem de er. Eller hvem deres nærmeste er. Vores påstand er, at en rummelig arbejdsplads både vil tiltrække og fastholde de gode medarbejdere. Et Empatisk Arbejdsmarked er relevant for alle og «Det gode arbejdsliv» er fagligt forankret og formidlet på en stærk og humoristisk måde. Målet er, at vi alle skal kunne tale frit og trygt om køn og seksualitet og på den måde, skabe gode møder mellem mennesker.

Vi kan endvidere bidrage med foredrag på temamøder og fyraftensmøder, vejledning, netværk og ressourcer.

KONTAKT os for spørgsmål eller en uforpligtende samtale, hvor I kan fortælle om de udfordringer I møder på arbejdet og vi sammen kan skræddersy et program til netop jeres arbejdsplads både hvad angår indhold og varighed.

Kontakt

Uddannelses- og erhvervsansvarlig
Malene Rungvald Christensen
 e-mail
29673716

Projektleder
Janne Juul
 e-mail
 30555204